UWAGA NABORY na NOWE KIERUNKI!!! – TECHNIK BHP, TECHNIK ADMINISTRACJI, TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

UWAGA!!!!!! Rozpoczęły się zapisy na kierunek Technik Rachunkowości!!!!


Rachunkowość – prowadzisz własną firmę i chcesz mieć pewność, że rozliczasz się z fiskusem zgodnie z przepisami i w sposób optymalny dla siebie? A może dopiero zastanawiasz się nad wyborem zawodu i zamierzasz sprawdzić się w rachunkowości i finansach? Wiedza i kwalifikacje zdobyte na tym kierunku ułatwią Ci poruszanie się w przepisach finansowo – księgowych, umożliwią podjęcie pracy w biurze rachunkowym lub założenie własnej działalności tego typu.
Szkoła policealna – Rachunkowość
Zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
• oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
• nauka w szkole trwa 2 lata, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
• zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
• w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
Jakie przedmioty realizowane są w szkole?
• działalność gospodarcza w branży ekonomicznej 
• język obcy w rachunkowości – język angielski 
• rachunkowość finansowa 
• wynagrodzenia i podatki 
• dokumentacja biurowa 
• biuro rachunkowe 
• biuro wynagrodzeń i podatków 
Czego uczysz się na zajęciach?
• prowadzenia rachunkowości,
• dokonywania rozliczeń finansowych,
• dokonywania kontroli dokumentów księgowych oraz poprawiania błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych,
• sporządzania oraz przygotowywania do weryfikacji sprawozdania finansowego,
• przechowywania dokumentacji księgowej,
• nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,
• wykonywania czynności planistycznych i analitycznych.
Jak długo trwa nauka? 2 lata
Co po szkole?
Jako technik rachunkowości możesz pracować w biurach rachunkowych przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych; w bankach, w przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.
Jakie zdobywasz kwalifikacje?
Prowadzenie rachunkowości (A.36.) – egzamin zdawany na koniec II lub III semestru
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.) – egzamin zdawany na koniec IV semestru

UWAGA!!!! Uruchomione zostały zapisy na kierunku Technik Administracji!!!!!


Technik administracji – ten kierunek to idealny wybór dla osób zainteresowanych prawem administracyjnym i jego praktycznym zastosowaniem. Jeśli chcesz poznać zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, nauczyć się zarządzania finansami oraz kierowania zespołem pracowników, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.
Szkoła policealna – Administracja
Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI
• oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
• nauka w szkole trwa 2 lata, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
• zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
• w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
Jakie przedmioty realizowane są w szkole?
• działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej 
• podstawy prawa cywilnego 
• postępowanie w administracji 
• podstawy prawa pracy 
• podstawy prawa administracyjnego 
• podstawy finansów publicznych 
• wykonywanie pracy biurowej 
• język angielski w administracji 
Czego uczysz się na zajęciach?
• gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
• nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,
• sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
• prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej,
• prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników.
Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.
Jak długo trwa nauka? 2 lata
Co po szkole?
Jako technik administracji możesz pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.
Jakie zdobywasz kwalifikacje?
Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.) – zdawana na koniec IV semestru


 

UWAGA!!!!! Uruchomione zostały zapisy na kierunku Technik BHP

 


Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – specjalistów w tej dziedzinie zatrudniają wszystkie zakłady produkcyjne, usługowe i administracyjne sektory gospodarki, które mają obowiązek przeprowadzania szkoleń bhp dla swoich pracowników. Jeśli więc zostaniesz specjalistą w tej dziedzinie, to z pewnością nie będziesz musiał długo szukać zajęcia. Na zdobycie kwalifikacji wystarczy 1,5 roku.
Szkoła policealna – BHP
Zawód: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
• oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
• nauka w szkole trwa 1,5 roku, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
• zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
• w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe
Jakie przedmioty realizowane są w szkole?
• podstawy prawa pracy 
• techniczne bezpieczeństwo pracy ocena ryzyka zawodowego 
• język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy 
• ergonomia w procesie pracy 
• zagrożenia w środowisku pracy 
• ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych 
• zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy 
Czego uczysz się na zajęciach?
• oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
• prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
• ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
• oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
• ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.
Jak długo trwa nauka? 1,5 roku
Co po szkole?
Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.
Jakie kwalifikacje zdobywasz?
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.) – egzamin zdawany na koniec III semestru

 

Wiecej informacji uzyskasz w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod
nr tel. 510 72 44 22

 

Comments are closed.

Aby kontynuwać przeglądanie strony, zaakceptuj politykę cookies ! Więcej informacji

Polityka cookie „ciasteczek” Pliki cookies: Polityka prywatności serwisu 1. Informacje ogólne. 1.1. Operatorem strony szkolyprusa.edu.pl jest: Szkoła Prusa ul. Wały Jagiellońskie 2 lok. 6 (budynek LOT-u) 80-887 Gdańsk 1.2. Sstrona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: a. Poprzez wprowadzenie swoich danych osobowych, imię nazwisko, adres e-miał. b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”). c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Nazwa.pl nazwa.pl sp. z o.o. Cystersów 20a 31-553 Kraków NIP: 6751402920 REGON: 120805512 2. Informacja o plikach cookies. 2.1. Strona korzysta z plików cookies. 2.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 2.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony. 2.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 2.5. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 2.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 2.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. 3. Logi serwera. 3.1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: a. czas nadejścia zapytania, b. czas wysłania odpowiedzi, c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, f. informacje o przeglądarce użytkownika, g. Informacje o adresie IP. 3.2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 3.3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 4. Udostępnienie danych: 4.1. Dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym. 4.2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 5. Zarządzanie plikami cookies: 5.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www 5.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: a) Internet Explorer 8 - W głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno Narzędzia, następnie Opcje internetowe i Prywatność. - W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. - Klikamy na przycisk OK. b) Google Chrome - W głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonę Ustawienia Google Chrome. - Wybieramy zakładkę Ustawienia, a następnie Pokaż ustawienia zaawansowane. - W sekcji Prywatność klikamy na Ustawienia treści. W opcji Pliki cookie zaznaczamy pozycję Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm (jak na ilustracji poniżej). Na koniec wybieramy przycisk Gotowe. c) Mozilla Firefox - W głównym oknie programu klikamy na Narzędzia, następnie Opcje i Prywatność. - Wybieramy opcję Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika, pozycja pierwsza Zawsze używaj trybu prywatnego oraz pozycja ostatnia Akceptuj ciasteczka muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik). - Następnie klikamy na przycisk OK. d) Safari - W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”. e) Opera - Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. - W zakładce Zaawansowane klikamy na Ciasteczka. - Zaznaczamy opcję Nigdy nie akceptuj ciasteczek. - Klikamy na OK.

Zamknij