Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego!

Program nauczania:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • podstawy przedsiębiorczości
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka

Słuchacz, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu:

 • historia – jest zobowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo,
 • geografia, biologia, chemia lub fizyka – jest zobowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

Jeżeli:

 • chciałbyś uczyć się w atmosferze wolnej od napięć i stresów,
 • nie masz czasu na naukę w szkole dziennej,
 • często wyjeżdżasz za granicę lub masz pracę wyjazdową na terenie kraju,
 • po wielu latach przerwy chciałbyś rozpocząć dalszą edukację jednak, masz pewne obawy,
 • masz ograniczone środki finansowe,

to nasze liceum jest właśnie dla Ciebie, gdyż:

 • zajęcia lekcyjne odbywają się w weekendy, średnio co 2 tygodnie,
 • otrzymasz (na życzenie) wytyczne dotyczące omawianego materiału, co pozwoli na bieżące nadrabianie zaległości,
 • czekają na Ciebie otwarci, kompetentni i sympatyczni wykładowcy, którzy na każdych zajęciach powitają Cię z uśmiechem.

Szkoły Prusa zajmują się kształceniem ogólnym (licea ogólnokształcące), a oferta skierowana jest do osób dorosłych chcących podnieść kwalifikacje zawodowe lub zdobyć nowy zawód.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów)

Podstawą do przejścia na wyższy semestr jest złożenie prac kontrolnych oraz pozytywne zaliczenie egzaminów.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty słuchacz jest zobowiązany do uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć dydaktycznych.