Kadra naszych Szkół to profesjonaliści:

  • mają doświadczenie w nauczaniu,
  • posiadają uprawnienia pedagogiczne,
  • ukończyli specjalne kursy, na których zdobyli umiejętności pozwalające nauczać konkretnych przedmiotów,
  • posiadają kwalifikacje zawodowe, tytuły naukowe i specjalizacje odpowiadające kierunkom na jakich uczą w Szkołach Prusa,
  • do współpracy zaprosiliśmy fachowców którzy pracują zawodowo w swojej branży,
  • indywidualnie traktują każdego Słuchacza, służą pomocą w zdobyciu i uzupełnieniu wiedzy,
  • przygotowują się do zajęć, opracowują szczegółowe plany dydaktyczne, po to aby zajęcia wypełnione były tylko najpotrzebniejszymi zagadnieniami i prowadzone w jasny i przejrzysty sposób,
  • są otwarci na wszystkie uwagi zgłoszone przez słuchaczy są mili i przyjaźnie nastawieni.