Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych trzyletnie dla osób po 8-letniej szkole podstawowej i gimnazjum , zaś osobom po zasadniczej szkole zawodowej
dajemy możliwość zapisania się od razu na 3 semestr.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • Podanie o przyjęcie do szkoły
  • Kwestionariusz osobowy
  • 2 zdjęcia

Uwaga:

  • Druk podania o przyjęcie do szkoły oraz kwestionariusz osobowy dostępne w zakładce rekrutacja oraz w sekretariatach szkoły.
  • W Szkołach Prusa zgodnie z ustawą o systemie oświaty podstawą do przejścia na wyższy semestr jest uczestnictwo w minimum 50% zajęć lekcyjnych, złożenie prac kontrolnych i pozytywne zaliczenie egzaminów.